Regional Director ng DOLE XII na si RD Raymundo G. Agravante, at Mr. Domingo C. Baron DOLE -GSC Head nakipagpulong kay Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao upang pag-usapan ang mga hakbang na gagawin para makapagbigay ng tulong sa lungsod ng General Santos

Matapos makita ang sitwasyon ng mga benificiaries ng "Liwanag Galing sa Puso" sa Brgy. Bawing, hiniling rin ni Mayor Pacquiao sa DOLE na kung maaari ay mabigyan ng karagdagang tulong na free livelihood ang 86 beneficiaries na naroon.
Naghanda rin si Mayor Pacquiao ng simpleng salu-salo para sa mga kawani ng DOLE bilang pasasalamat sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan.
Photos: Denn Jib Seblos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *